cross country training Nunspeet september 2018

MTR Fotografie Foto’s CCT Nunspeet

Video HARD route CCT Nunspeet september 2018 – (Artur Orchowski)

cross country training lelystad mei 2018

Foto’s Kees Siroo CCT Lelystad Mei 2018

Video SOFT route CCT Lelystad mei 2018 (Amanda van Stralen)

Video HARD route CCT Lelystad mei 2018 – 1 (Artur Orchowski)

Video HARD route CCT Lelystad mei 2018 -2 (Artur Orchowski)